Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, beklenmedik ancak herkesin başına gelebilecek kazalara karşı seni ve sevdiklerinizi güvence altına alır.

Ferdi kaza sigortası teminatları nelerdir?

Ferdi kaza sigortalarımızla 3 farklı konuda teminat sunuyoruz:

  • Kaza Sonucu Vefat Teminatı
    ​Sigortalının kaza sonucuderhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde poliçede gösterilen lehtarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.
  • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
    ​Sigortalının kaza sonucu,derhal ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tesbitini müteakip sürekli sakatlık tazminatı ödenir.
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Ek Teminatı
    ​ Sigortalının kaza gününden itibaren bir sene içerisinde yapacağı; doktor, ilaç, hastane gibi tedavi masraflarını poliçede yazılı Tedavi Masrafları meblağına kadar öder.

Hangi durumlar ferdi kaza sigortası kapsamında “kaza” olarak tanımlanır?

Ferdi kaza sigortası denildiğinde genellikle akla gelen ilk ve tek şey trafik kazaları olsa da kaza tanımı içinde değerlendirilen her şey ferdi kaza sigortasının tamamen ya da kısmen teminat güvencesi altında bulunuyor. Temel şartı “Ani ve harici bir olay sonucu sigortalının iradesi dışında arızaya maruz kalması.” olan ferdi kaza sigortası, aynı zamanda gazların teneffüsünden yanıklara, sinirlerin incinmesi veya kopmasından hayvan ısırması veya sokmasına kadar pek çok olayı kapsıyor. 

Ferdi kaza sigortasından kimler yararlanabilir?

18-64 yaşları arasındaki her birey, ferdi kaza sigortalarımızdan yararlanabilir.

Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi 1 yıldır ve otomatik olarak her yıl yenilenir.

Prim tutarı ne kadardır?

Prim tutarı, mesleğine ve belirlediğin teminat tutarlarına göre hesaplanır.

Primler nasıl ödenir?

Ödeme seçenekleri sahip olduğun ürüne göre değişmekle birlikte, primlerini kredi kartıyla yıllık peşin ya da taksit seçenekleriyle ödeyebilirsin.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Hayat, güzelliklerin yanısıra kaza gibi bazı tatsız riskleri de beraberinde getirir.  Her ne kadar kendimiz ve sevdiklerimiz için kaza ihtimallerini düşünmek istemesek de, bazen hiç beklenmedik anlarda kazalar karşımıza çıkabilir. Küçük tedavi masraflarından, maluliyete ve hatta vefat gibi çok üzücü sonuçları olan kazalara karşı, şimdi NN Hayat ve Emeklilik olarak sizlerin yanındayız.
Siz de beklenmedik ancak herkesin başına gelebilecek kazalara karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Hayata umutla yaklaşın.