Seyahat Sigortası

Seyahat sigortası, yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz sırasında olası risklere karşı koruma sağlayan bir sigorta çeşididir. Seyahat sırasında başınıza gelebilecek kaza, yaralanma, ağır hastalık veya bagaj kaybı gibi birçok durumu kapsayan bir sigorta ürünüdür.

Zorunlu olduğu durumların da bulunduğu seyahat sigortası, Avrupa ülkelerine girişte ön koşul olarak sunulmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman yurt dışı seyahat sigortası ‘vize sigortası’ olarak da bilinmektedir.

Seyahat Sigortası İçin Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Seyahat sigortası yaptırmadan önce dikkat edilecek ilk konu seyahat edilecek bölgenin vize şartları olmalıdır. Seyahat edilecek bölge ve kalınacak gün sayısına göre poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri göz önüne alınmalı ve seyahat sırasında sigortalıya en uygun seyahat sağlık sigortası yapılmalıdır.

Seyahatin uzunluğuna ve tarihine bağlı olarak ayarlanan seyahat sigortası, en çok bir yıl, en az ise bir hafta süreyle yapılabilmektedir.

Seyahat Sigortası Neleri Kapsar?

Seyahat öncesi belirlenen teminatlara ve seyahat sırasında meydana gelebilecek olası durumlar sonucu gerçekleşen hasara göre değişkenlik gösteren sigorta teminatı, standart bir seyahat sağlık sigortası Avrupa Birliği ülkeleri için 30.000 Euro olurken; ABD, Kanada ve Japonya gibi ülkele için 50.000 USD’dir. Sigorta teminatı, farklı sigorta şirketlerine ve poliçenin kapsadığı ürün özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Yapılacak seyahat sırasında doğru sigorta teminatına sahip bir poliçeye sahip olmak güvenlik ve huzur açısından gerekli ve önemli bir konudur.

Yurt içi veya yurt dışı seyahat sırasında kullanılmak üzere oluşturulan seyahat sağlık sigortası, seyahatin başlaması ile aktifleşip, seyahatin bitmesi ile son bulur.

Seyahat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Seyahat sigortası nedir ve ne işe yarar gibi soruların yanı sıra en çok merak edilen bölüm, seyahat sigortası teminatları nelerdir başlığı olmaktadır. Standart bir seyahat sigortasının ana teminatları aşağıdaki gibidir:

Vefat durumu: Oluşabilecek herhangi bir kaza sonucu sigortalı kişinin vefat etmesi riskini kapsayan bu teminat, durumun gerçekleşmesi halinde seyahat sigortası poliçesinde önceden belirlenmiş limit kapsamınca tazminat ödeyecektir.

Tıbbi tedavi giderleri: Yurt dışı seyahati sırasında kaza sonucu sakatlık, hastalık veya yaralanma gibi tıbbi müdahale gerektiren bir olayın yaşanması durumunda, sigortalı kişinin tüm tedavi masrafları bu teminat kapsamınca karşılanacaktır.

Tıbbi bir merkeze nakil giderleri: Sigortalı kişinin hastalanması veya bir kaza sonucu yaralanması halinde ambulans ve refakatçi doktor masrafları bu teminat kapsamınca karşılanacaktır.

Konaklama süresinin uzamasına bağlı giderler: Sigortalı kişinin hastalanması veya bir kaza sonucu yaralanmasına bağlı olarak bulunduğu bölgede konaklama süresinin uzaması halinde, tüm konaklama giderleri bu teminat kapsamınca karşılanacaktır.

Acil bir durum nedeniyle eve geri dönüş giderleri: Sigortalı kişinin seyahatte bulunduğu sırada evinde olabilecek hırsızlık, yangın vs. gibi durumların meydana gelmesi halinde, eve geri dönüş masrafları bu teminat kapsamınca karşılanacaktır.

Aile üyesi bir kişinin vefatı nedeniyle eve geri dönüş giderleri: Sigortalı kişinin seyahat sırasında aile üyesi bir yakınını kaybetmesi sonucu acil geri dönüşüyle ilgili masraflar bu teminat kapsamınca karşılanacaktır.

Olası vefat halinde cenaze nakli ve refakatçi giderleri: Sigortalı kişinin vefatı durumunda cenazesinin yurda nakli ve cenazeye eşlik eden refakatçilerin yurda dönüş masrafları bu teminat kapsamınca karşılanacaktır.

Kayıp bagajın bulunması halinde sigortalı kişiye ulaştırılması giderleri: Sigortalı kişinin seyahat sırasında bagajını kaybetmesi halinde, bagajın bulunması ve sigortalı kişiye ulaştırılması ile ilgili yapılan masraflar bu teminat kapsamınca karşılanacaktır.

Bagaj tazmini: Tarifeli uçuşlarda, sigortalı kişinin bagajını kaybetmesi ve 24 saat içinde bagajının bulunamaması durumunda ilgili kişinin acil kişisel ihtiyaçları bu teminat kapsamınca karşılanacaktır.

Güvenli ve huzurlu bir seyahat için seyahat sigortanızı mutlaka yaptırmalı, beklenmedik durumlara karşı önlem almayı unutmamalısınız.